Art-project "CONTEMPORARY UKRAINIAN SYMBOLISM"

3080

23.08 - 24.10.2019

Lutsk, Ukraine


The Korsak's Museum of Ukranian Modern ArtArtists: Dmitriy Grek, Petro Bevza, Andriy Bludov, Oleg Denysenko, Oksana Chepelyk, Volodymyr Bakhtov, Mykola Zhuravel, Petro Antip, Alexey Malykh, Alexey Andes, Dmitriy Grek, Alexey Vladimirov, Leonid Bernat, Marina Afanasieva, Natalia Kumanovskaya